اسپري كاهنده و مهار كننده رشد موهاي زايد
اين محصول با تاثير مستقيم بر فوليكول‌ها، رشد موهاي زائد صورت و بدن (بجز اطراف چشم) را كاهش داده و مهار مي‌كند.