سرپرست فروش تهران- سرپرست فروش شعب


  • حداقل ۳ سال تجربه مرتبط

  • توانایی ماموریت خارج از تهران(سرپرست فروش شعب)

  •  آقای / خانم (زیر ۴۵ سال)

  •   نماینده علمی در استان‌های البرز، اصفهان، آذربایجان غربی، خوزستان و قم

    • سابقه کاری به عنوان نماینده علمی یا نماینده فروش در شرکت‌های دارویی