سرپرست فروش تهران


  • حداقل ۵ سال تجربه مرتبط

  • مهارت در فروش مکمل

  •  شناخت داروخانه های تهران

  • آشنا به محصولات دارویی

  • علاقه به کار تیمی

 

ویزیتورتهران


  • حداقل ۲ سال تجربه مرتبط

  • حداکثر سن ۴۰ سال

  •  روابط عمومی بالا

  • آشناخت مشتریان در مناطق ۱۴، ۱۵ و ۱۶ تهران

  • علاقه به کار تیمی