گردهمایی یک روزه مدیران شعب شرکت پخش سراسری دارویی – بهداشتی لیوار در تاریخ ۹۶/۰۷/۲۰ در هتل اسپیناس پالاس با حضور مدیران ارشد شرکت های سه گانه لیوار برگزار گردید.

در این گردهمایی ضمن ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه سال ۹۶، سیاست ها و استراتژی های بازاریابی و فروش این شرکت ها در  6 ماهه دوم مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت