سومین پخش نمونه سراسری دارو در سال ۱۳۹۵

در سال ۱۳۹۵، شرکت پخش سراسری دارویی لیوار در ارزیابی عملکرد شرکت‌های فعال در توزیع سراسری دارو تحت پوشش معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی، عنوان سومین پخش سراسری دارویی برتر را کسب نمود