جهت ارائه محصولات سبد کین، لیوار در یازدهمین کنگره علمی سالیانه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران حضور خواهد داشت. از کلیه دندانپزشکان، داروسازان و همکاران دعوت به عمل می‌آید از غرفه لیوار در نمایشگاه جانبی این همایش بازدید به عمل آورند.