جهت شرکت در نظر سنجی فرم مربوطه را از لینک های زیر دانلود کنید و پس از تکمیل فرم به آدرس ایمیل support@livar.net ارسال کنید.

فرم رضایتمندی از همایش سالیانه شرکت لیوار (مخصوص همکاران شعب و نمایندگی)

فرم رضایتمندی از همایش سالیانه شرکت لیوار (مخصوص همکاران دفتر مرکزی تهران)