شرکت دارویی-بهداشتی لیوار

تهران – خیابان ملاصدرا – خیابان شیخ بهایی شمالی
خیابان صائب تبریزی غربی – پلاک ۴
۰۲۱۸۴۰۹۶
۰۲۱۸۸۶۰۷۹۷۹
۰۲۱۸۴۰۹۷۰۰۰
۰۲۱۸۸۶۰۷۹۸۰

شرکت پخش دارویی-بهداشتی لیوار

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، انتهای خیابان نخ زرین، خیابان جلال، پلاک ۵،
کد پستی ۱۳۹۵۸-۱۳۸۹۷
۸۸ الی ۴۴۹۰۱۱۸۳ (۰۲۱)
۴۴۹۰۱۴۱۱ (۰۲۱)

شرکت تولیدی دارویی-بهداشتی لیوار

استان البرز، کرج، جاده مهرشهر به ماهدشت، منطقه ویژه اقتصادی پیام، شهرک صنعتی، بلوار شهید بابایی،

خیابان ۵، کد پستی ۷۸۸۱۰-۳۳۳۸۱

۲-۳۳۲۶۶۰۶۱ (۰۲۶)
۳۳۲۶۶۰۶۲ (۰۲۶)

آدرس ایمیل های ما

ایمیل پشتیبانی
Support@livar.net
ایمیل پیشنهادات و انتقادات
Contactus@livar.net

شبکه های اجتماعی